Logo
Zdjęcie

Witaj w Kidney Up

Aplikacja mobilna, która zapewni efektywną, codzienną pomoc i wsparcie pacjenta w:

 • Layer 1

  utrzymaniu najlepszego stanu ogólnego i zahamowaniu rozwoju choroby

 • Layer 1

  utrzymaniu dyscypliny i rygoru podzczas dializ oraz zmniejszeniu ryzyka powikłań

 • Layer 1

  utrzymaniu jak najdłużej funkcjonującego przeszczepionego narządu

 • Layer 1

  poprawa efektywności terapii

Welcome to Kidney Up

A mobile application that will provide effective, everyday help and support for the patient in:

 • Layer 1

  maintaining the best general condition and inhibiting the development of the disease

 • Layer 1

  maintaining discipline and rigor during dialysis and reducing the risk of complications

 • Layer 1

  maintaining a functioning transplanted organ for as long as possible

 • Layer 1

  improving the effectiveness of therapy

Korzyścikompleksowe podejście do problemu wsparcia pacjentów z PChN


funkcjonalności dla opiekuna oraz wspracie interaktywnego asystenta


wykorzystanie sieci neuronowych


analizator danych medycznych

Benefits


complex approach to the issue of supporting patients with PChN


functionality for the guardian and support of an interactive assistant


utilization of neural network


medical data analyzer

Kontakt

Aplikacja mobilna, która zapewni efektywną,
codzienną pomoc i wsparcie pacjentakontakt@kidneyup.com

| Copyright©2023 Kindey Up

Contact

A mobile application that will provide effective,
everyday help and support for the patientkontakt@kidneyup.com

| Copyright©2023 Kindey Up